Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (3r trimestre 2021)

Anàlisi en profunditat del lloguer en el tercer trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.