Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins desembre de 2020)

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a desembre de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza de forma periòdica amb dades mensuals. La primera entrega del 2020 es va fer amb dades de juliol.