Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins juliol de 2020)

Resultats Lab Oferta i demanda juliol de 2020

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a juliol de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitzarà de forma periòdica.