Especial COVID-19

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (4t trimestre 2021)

08.04.2022

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el quart trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i l’àmbit metropolità. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (3r trimestre 2021)

19.01.2022

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el tercer trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

L’impacte de la COVID-19 en el sistema residencial de la metròpoli de Barcelona. 2020

28.09.2021

  Consultar l'informe anual   Consultar la presentació   Consultar la nota de premsa

Quart informe anual elaborat per l’O-HB, on s’analitza l’estat de l’habitatge durant el 2020, amb focus en els efectes de la pandèmia de la COVID-19. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous, resultat de la pandèmia. Amb els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (segon trimestre 2021)

28.09.2021

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el segon trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins desembre de 2020)

13.05.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa   Consultar Annex estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a desembre de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza de forma periòdica amb dades mensuals. La primera entrega del 2020 es va fer amb dades de juliol.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat en els habitatges

04.05.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB el mes de maig de 2020. Mostra com el confinament provocat per la COVID-19 i les noves activitats portades a terme dins l’habitatge durant el mateix període han afectat les condicions d’habitabilitat dels habitatges. En especial, quines són les característiques de les llars que han detectat carències i quines són aquestes carències.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. La demanda d’habitatge a l’àrea metropolitana

28.01.2021

  Consultar el laboratori

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Mostra resultats sobre l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la demanda d’habitatge, analitza la demanda activa i la demanda latent d’habitatge i examina les característiques de la demanda activa, així com les seves necessitats i preferències després del confinament.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins octubre de 2020)

18.01.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a octubre de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza de forma periòdica amb dades mensuals. La primera entrega del 2020 es va fer amb dades de juliol.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins juliol de 2020)

04.11.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a juliol de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitzarà de forma periòdica.

Primers resultats de l’enquesta ‘Habitant en confinament’: negociació de les hipoteques i els lloguers

31.07.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la Nota de premsa

Primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…). Les condicions d’habitabilitat es tractaran en una futura entrega de resultats.