Especial COVID-19

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (4t trimestre 2021)

08.04.2022

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el quart trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i l’àmbit metropolità. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (3r trimestre 2021)

19.01.2022

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el tercer trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

L’impacte de la COVID-19 en el sistema residencial de la metròpoli de Barcelona. 2020

28.09.2021

  Consultar l'informe anual   Consultar la presentació   Consultar la nota de premsa

Quart informe anual elaborat per l’O-HB, on s’analitza l’estat de l’habitatge durant el 2020, amb focus en els efectes de la pandèmia de la COVID-19. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous, resultat de la pandèmia. Amb els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (segon trimestre 2021)

28.09.2021

  Consultar el laboratori   Consultar Annex Estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer en el segon trimestre de 2021. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza trimestralment i es realitza un comparatiu amb les dades publicades per l’INCASÒL.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins desembre de 2020)

13.05.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa   Consultar Annex estadístic

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a desembre de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris habitaclia i Fotocasa a Barcelona ciutat, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza de forma periòdica amb dades mensuals. La primera entrega del 2020 es va fer amb dades de juliol.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat en els habitatges

04.05.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB el mes de maig de 2020. Mostra com el confinament provocat per la COVID-19 i les noves activitats portades a terme dins l’habitatge durant el mateix període han afectat les condicions d’habitabilitat dels habitatges. En especial, quines són les característiques de les llars que han detectat carències i quines són aquestes carències.

Enquesta ‘Habitant en confinament’. La demanda d’habitatge a l’àrea metropolitana

28.01.2021

  Consultar el laboratori

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Mostra resultats sobre l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la demanda d’habitatge, analitza la demanda activa i la demanda latent d’habitatge i examina les característiques de la demanda activa, així com les seves necessitats i preferències després del confinament.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins octubre de 2020)

18.01.2021

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a octubre de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitza de forma periòdica amb dades mensuals. La primera entrega del 2020 es va fer amb dades de juliol.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins juliol de 2020)

04.11.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la nota de premsa

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a juliol de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitzarà de forma periòdica.

Primers resultats de l’enquesta ‘Habitant en confinament’: negociació de les hipoteques i els lloguers

31.07.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la Nota de premsa

Primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…). Les condicions d’habitabilitat es tractaran en una futura entrega de resultats.

Comparatiu de mesures de lloguer durant la COVID-19 a Espanya, Alemanya i França

09.06.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la Nota de premsa

Comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la COVID-19. Aquest laboratori analitza en profunditat quatre àmbits: els procediments de desnonament o llançament, la finalització del contracte de lloguer, les mesures d’ajornament del pagament del lloguer i les ajudes al pagament.

Qüestionari sobre l’afectació de la COVID-19 en el sector de l’habitatge

05.05.2020

Des de l’O-HB hem elaborat un qüestionari que vol donar resposta a com l’habitabilitat i el sector de l’habitatge es veuen afectats pel confinament i la crisis de la COVID-19. El qüestionari, actiu fins el 8 de juny, preguntava aspectes com les condicions d’habitabilitat durant l’estat de confinament, les deficiències dels habitatges o les dificultats per fer front al pagament dels habitatges, entre d’altres. L’enquesta, ‘Habitant en confinament’, s’ha realitzat en col·laboració amb l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Impacte del confinament per la COVID-19 en el mercat de lloguer de Catalunya

18.05.2020

  Consultar la càpsula   Nota de premsa de l'Incasòl

Anàlisis en profunditat de les dades sobre fiances de lloguer dipositades a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) al llarg dels mesos de març i abril de 2020, en plena afectació de la COVID-19 en el nostre dia a dia. Aquestes dades mostren l’intens alentiment d’operacions que s’ha produït en el mercat de lloguer a Catalunya, respecte al mateix període del 2019. En el document també es fa una introducció a la variació dels preus de lloguer.

Entrevista de Carme Trilla a Ràdio 4

05.05.2020

  Escoltar l'entrevista a Carme Trilla

La Presidenta de l’O-HB ha realitzat una entrevista al programa ‘En directe a Ràdio 4’, de la mateixa emissora. En aquesta entrevista ha parlat sobre l’afectació de la COVID-19 en el sector de l’habitatge, ha explicat en profunditat el qüestionari ‘Habitant en confinament’ que hem llançat des de l’Observatori, així com aquells estudis específics de la COVID-19 que estem portant a terme des de l’Observatori.