Sistema d'indicadors de l'O-HB

El Sistema d’indicadors de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) és una plataforma integral d'indicadors vinculats a l'àmbit de l'habitatge. Aquest sistema s'estructura a través de 5 capítols temàtics (persones i llars, parc d'habitatges, construcció i rehabilitació, el mercat de l'habitatge i problemes d'accés i permanència) i ofereix, principalment, dades pròpies de l'Observatori (indicadors desenvolupats en els seus projectes). Així, a través d'aquesta plataforma, es posa a disposició de l'usuari la consulta i/o descàrrega de tota aquella informació generada.
Nom
Capítol
Periodicitat
Àmbit territorial
Àmbit temporal
Consulta
Descarrega
Taxa d’autocontenció residencial
1
Anual
Demarcació, AMB i Barcelona
1999-2022
Percentatge d’habitatges de persones jurídiques
2
Anual
Barcelona (barri, districte, municipi)
2021
Percentatge d’habitatges de persones físiques
2
Anual
Barcelona (barri, districte, municipi)
2021
Percentatge d’habitatges d’administracions públiques
2
Anual
Barcelona (barri, districte, municipi)
2021
Percentatge d’habitatges de lloguer de persones jurídiques
2
Anual
Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)
2021
Percentatge d’habitatges de lloguer de persones físiques
2
Anual
Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)
2021
Percentatge d’habitatges de lloguer d’administracions públiques
2
Anual
Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)
2021
Percentatge d’edificis residencials construïts abans de la primera normativa energètica (1980)
3
Anual
Barcelona (barri, districte, municipi)
2021
Percentatge d’edificis residencials amb qualificació energètica E o inferior
3
Anual
Barcelona (barri, districte, municipi)
2021
Esforç d’accés a un habitatge de lloguer (25.000 €/anuals)
5
Anual
AMB (municipis) i Barcelona (districtes)
2020-2022
Esforç d’accés a un habitatge de lloguer (35.000 €/anuals)
5
Anual
AMB (municipis) i Barcelona (districtes)
2020-2022
Taxa de sobrecàrrega de les despeses d’habitatge
5
Anual
AMB (conjunt) i Barcelona (municipi)
2016/2017-2018/2019
Taxa de sobrecàrrega de les despeses d’habitatge (llars en lloguer)
5
Anual
AMB (conjunt) i Barcelona (municipi)
2016/2017-2018/2019