Judith Gifreu Font

Professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre de la Comissió Jurídica Assessora (Generalitat de Catalunya).Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (2018-20).Directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB (2009-actualitat) i codirectora de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (2021-actualitat). Directora del Màster en Gestió i Dret local, organitzat per la UAB i l’Escola d’administració Pública de Catalunya. Autora d’articles i monografies especialitzades en dret administratiu, especialment dret local, dret urbanístic, sostenibilitat i canvi climàtic i transparència.

Josep Maria Montaner

Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) és doctor arquitecte, catedràtic de Teoria i Història de l’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, UPC) i escriptor. És autor de d’uns cinquanta llibres, entre ells, Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos (2011, amb Zaida Muxí), Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción (2014), La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas y proyectos en la ciudad contemporánea (2015) y Política y arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista (2020, amb Zaida Muxí). Ha impartit cursos

Montserrat Pareja-Eastaway

Montserrat Pareja-Eastaway és Doctora en Economia Aplicada i professora del departament d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB). Co-directora de la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge UPC-UPF-UB-UAB (CBEH). Vice-presidenta de la European Network for Housing Research i directora del Màster Universitari de Gestió Cultural de la UB. S’ha especialitzat en l’anàlisi de l’habitatge i les seves polítiques des d’una òptica multi-disciplinar i en els aspectes urbans de la cultura, la creativitat i la innovació.

Josep Ferrer i Riba

Josep Ferrer i Riba és doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1989) i catedràtic de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigador visitant a les universitats de Göttingen (1986-87), Yale (1993-94), Bolonya (1999), Lovaina (2003) i Cambridge (2018). És coordinador del Grup de recerca consolidat en Dret patrimonial, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya, i codirector per la UPF de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge. Dirigeix actualment la Comissió de Codificació de Catalunya.

Josep Mª Raya

Josep Mª Raya és Catedràtic d’Economia Aplicada al Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra) i Director de la Càtedra APCE-UPF (Habitatge i Futur), exemple de col·laboració publicoprivada en la recerca sobre habitatge. Ha participat en informes sobre el mercat de l’habitatge amb la immobiliària Tecnocasa, de valoració d’actius per a Catalunya Caixa, així com d’avaluació de polítiques públiques d’habitatge per a l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària La Caixa o Ajuntament de Barcelona entre altres. Respecte a l’economia de l’habitatge, ha publicat articles en les principals revistes del sector

Jaime Palomera Zaidel

Cofundador de l’IDRA, Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Porta més de 15 anys dedicat a l’anàlisi del problema de l’habitatge i la seva relació amb la desigualtat urbana, així com a la co-creació d’instruments transformadors. Doctor Internacional en Antropologia Econòmica (Universitat de Barcelona, Graduate Center de Nova York i École des Hautes Études en Sciences Sociales) i Màster en Estudis Culturals per la University of London. Ha treballat com a investigador i professor a la Universitat de Barcelona, dirigint el mòdul d’Economia Política de l’Habitatge (Màster d’Estudis Urbans), i

Zaida Muxí Martínez

És doctora arquitecta i professora d’Urbanisme de la ETSAB-UPC. Entre 2004 i 2014 ha codirigit amb Josep Maria Montaner el “Màster Laboratori de l’habitatge del segle XXI” a la UPC. Coordinadora científica del projecte de recerca: Rehabilitació territorial: transformació d’àrees residencials monofuncionals. 2011-2013 Ha estat directora d’Urbanisme Habitatge, Medi ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme de Santa Coloma de Gramenet (2015-2019). Especialista en urbanisme, arquitectura i gènere. Ha estat assessora de la SEHAB de Sao Paulo en urbanització de faveles i habitatge de reallotjament (2010-2012), i de

Juli Ponce Solé

Juli Ponce

Juli Ponce Solé és doctor en Dret, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona -on des del 2008 fins al 2012 ha exercit com a vicedegà de Relacions Institucionals- i ha estat director de l’Institut de Recerca de la UB TransJus. Ha estat director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i ‘visiting professor’ a les universitats nord-americanes de Denver, Nova Southeastern, Tulane i Georgia State, i a l’anglesa de Sheffield. És membre de l’European Group of Public Law. Les seves línies d’investigació s’orienten bàsicament cap a l’estudi del

Juan Antonio Módenes

JAModenes

Juan A. Módenes és doctor en Geografia, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics. Imparteix docència de demografia general i residencial. Ha desenvolupat la seva recerca sobre Demografia Urbana i Regional, específicament sobre la mobilitat residencial, la vinculació de la població i l’habitatge i les previsions de demanda residencial. Ha dirigit o dirigeix diverses tesis doctorals en el Programa de Doctorat en Demografia (CED-UAB) sobre anàlisi de la residencia secundària, mobilitat de la població, projeccions de població,

Pilar Garcia Almirall

Pilar Garcia Almirall

Catedràtica a l’ETSAB i Directora del departament de Tecnologia de l’Arquitectura UPC i del VIMAC Lab, Grup Consolidat de Recerca QURBIS, i CPSV. Experta en ‘real estate’, ha liderat la recerca innovadora en l’avaluació dels espais arquitectònics, urbans i mediambientals, l’habitatge i la millora dels barris, en base a principis de la geografia, l’economia i la sociologia urbana. Pionera en la incorporació de tecnologies informàtiques com els SIG en l’estudi, avaluació i gestió de la ciutat. Dirigeix una línia de recerca competitiva en Immigració, habitatge i ciutat, l’estudi de les

Oriol Nel·lo

Oriol Nel.lo

Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) és geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els quals ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Geografia) i a la Johns Hopkins University (Mestratge en Afers Internacionals), ha estat director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Actualment, és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i professor del

Joana Amat Amigó

Vicepresidenta d’Amat Immobiliaris. Presidenta de l’empresa de tecnologia TAAF. Presidenta de la Fundació Internacional de la dona emprenedora FIDEM. Presidenta de l’associació COPERSONA, que té per objectiu trobar un nou model de corresponsabilitat social adaptat a les necessitats del segle XXI. Vocal de la Junta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Patrona de la Fundació Família i Benestar Social FIBS, que té com a objectiu la construcció d’habitatge social. Patrona de la Fundació Mutua de Propietarios, que té com a objectiu l’eliminació de les barreres arquitectòniques als

Irene Escorihuela Blasco

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i graduada en Dret, amb Màster en Advocacia. Especialitzada en Drets Humans i sobretot en dret a l’habitatge, té experiència acadèmica i laboral a França i Amèrica Llatina, especialment a l’Equador i el Perú. Ha treballat en projectes internacionals i cooperació a la Universitat de Barcelona. Des del 2015 és Directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), on coordina projectes d’investigació, incidència política, formació i litigi estratègic en l’àmbit dels drets econòmics, socials i culturals. Forma part del Consell Directiu

Donato Muñoz Montes

Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la UCJC. Administrador de finques col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. A més dels càrrecs a Cevasa, és Conseller Delegat de SBD Lloguer Social, SA i Habitatge Metròpolis Barcelona, SA i membre d’altres consells i juntes com APCE Catalunya, Consell Habitatge Social de Barcelona, Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, i Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya, entre d’altres. Té una àmplia trajectòria professional prèvia a