Carme Trilla i Bellart

Economista especialitzada en el sector de l’habitatge des dels vessants social, econòmic i de polítiques públiques. Entre el 2004 i el 2011 va ser directora general i secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Va impulsar la Llei del dret a l’Habitatge 18/2007 i el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016. Ha col·laborat amb Càritas Barcelona en temes d’habitatge social i creant el Servei de Mediació en l’Habitatge. Actualment presideix la Fundació Hàbitat3, gestora de més de 800 habitatges de lloguer social, promoguda per la Taula del Tercer Sector Social

Carles Donat

Carles Donat

Carles Donat (Ontinyent-València, 1976) és doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2014), amb una tesi sobre les necessitats d’habitatge a la regió metropolitana de Barcelona durant el període del boom immobiliari 1996-2007. Està especialitzat en estudis d’habitatge, segregació residencial i ordenació del territori. És professor associat del Departament de Geografia de la UAB des del curs 2001-2002 i investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) des de l’any 2003, on ha estat cap de les àrees de Territori i Habitatge. És membre del

Mireia Sender Martí

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, UPC (2018, graduada amb matrícula d’honor). Postgrau Polítiques d’Habitatge de l’Escola Sert, COAC (2020), Curs Tècniques d’Investigació Social i Urbana (2019) i Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans (2022, graduada amb matrícula d’honor) de l’IERMB, UAB. Experta en polítiques d’habitatge i dinàmiques metropolitanes en l’àmbit de les ciències socials, s’ha desenvolupat en el sector públic –Departament de Planejament Urbanístic, AMB– i el sector privat –Cooperativa d’Arquitectura Arqbag–. Ha col·laborat en diverses exposicions i taules de diàleg entre els ens locals i

Jordi Bosch Meda

Doctor arquitecte (ETSAB-UPC), diplomat en Gestió i Administració Pública, i llicenciat en Ciències Polítiques (UB). Expert en polítiques d’habitatge i exclusió residencial. Autor de catorze llibres, i més de seixanta articles i capítols de llibre. Investigador del Centre de Política d’Habitatge de la Universitat de York (Anglaterra, 2008-2010), i de la Universitat d’Art i Cultura de Shizuoka (Japó, 2013-2014). Premio Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con Perspectiva de Género (2022), Premio Luciano Parejo sobre Gestión, Promoción y Ordenación Territorial y Urbana (2017), Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos (menció

Joffre López Oller

Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997), Màster en Polítiques Socials i Habitatge de la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2001), i postgrau en Analítica de dades per a ciències socials de la Universitat de Barcelona (2021). Acumula més de vint anys treballant en l’àmbit de l’habitatge i mercat de treball des del sector públic (local i autonòmic), el sector privat i el tercer sector social. Durant onze anys va ser tècnic de l’antiga Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, tot contribuint a l’elaboració de

Aleix Arcarons Camps

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC (2015). Màster MSc Spatial Data Science and Visualisation per The Bartlett Faculty of the Built Environment, University College of London (2020). Postgrau en sostenibilitat i arquitectura per l’Escola Sert, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (2016). Especialitzat en anàlisi de dades espacials i ciència d’informació geogràfica. Guardonat amb una beca de postgrau de la Fundació La Caixa dins de l’especialitat d’arquitectura i urbanisme (2019). Guardonat amb la beca Architectural Association Visiting School Barcelona (2013). Ha fet estades acadèmiques i professionals a Milà,

Alba Alsina Maqueda

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (2015, graduada amb matrícula d’honor). Master MS in Applied Urban Science and Informatics (2022, Center for Urban Science and Progress, New York University) i Master City & Technology (2018, Institute for Advanced Architecture of Catalonia), Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura (2016, Escola Sert – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya). Experta en anàlisi de dades espacials i ciència d’informació geogràfica. El 2019 és guardonada amb una beca de la Fundació La Caixa per a la realització d’estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord. Ha

Carles Donat Muñoz

Carles Donat

Carles Donat (Ontinyent-Valencia, 1976) és doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014), amb una tesi sobre les necessitats d’habitatge en la regió metropolitana de Barcelona durant el periode del boom immobiliari 1996-2007. Està especialitzat en estudis d’habitatge, segregació residencial i ordenació del territori. És professor associat del Departament de Geografia de la UAB des del curs 2001-2002 i investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona des de l’any 2003, on ha estat cap de les àrees de Territori i Habitatge. És membre del Grup d’investigació