Qüestionari sobre l’afectació de la COVID-19 en el sector de l’habitatge

Des de l’O-HB hem elaborat un qüestionari que vol donar resposta a com l’habitabilitat i el sector de l’habitatge es veuen afectats pel confinament i la crisis de la COVID-19. El qüestionari, actiu fins el 8 de juny, preguntava aspectes com les condicions d’habitabilitat durant l’estat de confinament, les deficiències dels habitatges o les dificultats per fer front al pagament dels habitatges, entre d’altres. L’enquesta, ‘Habitant en confinament’, s’ha realitzat en col·laboració amb l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.