Donato Muñoz Montes

Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la UCJC. Administrador de finques col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. A més dels càrrecs a Cevasa, és Conseller Delegat de SBD Lloguer Social, SA i Habitatge Metròpolis Barcelona, SA i membre d’altres consells i juntes com APCE Catalunya, Consell Habitatge Social de Barcelona, Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, i Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya, entre d’altres.

Té una àmplia trajectòria professional prèvia a la incorporació a Cevasa l’any 1999: inici professional en banca comercial i posteriorment exercint càrrecs d’alta direcció en el sector hospitalari i assegurances de salut i d’administració en empreses de serveis i industrials. En representació de Cevasa, és referent en la promoció i gestió d’habitatge assequible de lloguer des de l’àmbit de la inversió privada i la col·laboració publicoprivada. Ha estat guardonat amb premis com el Gran Premi Endesa a la Sostenibilitat al Barcelona Meeting Point del 2011, el Premi Construmat a la innovació tecnològica el 2013 o el Premi Asprima-Sima el 2014. També participa habitualment en xerrades, conferències i programes formatius relacionats amb l’habitatge protegit de lloguer.