El potencial de rehabilitació energètica de Barcelona, al congrés de l’ENHR

Aleix Arcarons

L’equip de l’O-HB ha presentat els resultats del laboratori sobre l’estat físic i el potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona en un ‘workshop’ dedicat a l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental de l’habitatge. La presentació, a càrrec d’Alba Alsina, Aleix Arcarons i Mireia Sender, ha posat de manifest que Barcelona té un parc residencial amb un alt potencial de millora energètica, i que les actuacions de rehabilitació amb estratègies passives contribuirien a reduir significativament el seu consum d’energia primària.