Enquesta ‘Habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB durant el confinament decretat per la COVID-19. Mostra resultats sobre l’afectació d’aquest confinament en les condicions d’habitabilitat dels habitatges, analitzant en detall les carències detectades abans i després. Així com el grau d’afectació d’aquestes carències segons l’àmbit territorial, la tinença,…