Enquesta ‘Habitant en confinament’. La demanda d’habitatge a l’àrea metropolitana

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Mostra resultats sobre l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la demanda d’habitatge, analitza la demanda activa i la demanda latent d’habitatge i examina les característiques de la demanda activa, així com les seves necessitats i preferències després del confinament.