Estudiants en pràctiques

Karen Ortega Burgos                             Pol Casals Ginjaume                                        Ana Campaña Martínez
Màster en Planificació Territorial         Màster en Estudis Urbans i Metròpolis         Màster Metròpoli en Estudis Urbans i
i Gestió Ambiental (UB, 2019)              (UAB, 2019)                                                        Metropolitans (IERMB, 2022)