Gràcies per compartir la teva experiència durant el confinament participant en el qüestionari ‘Habitant en confinament’.

Les dades extretes del qüestionari es faran públiques un cop finalitzat el període de respostes, i tenen com a objectiu donar suport al disseny de polítiques públiques i actuacions des del sector públic i privat envers l’afectació del Covid-19.