Carles Donat

Carles Donat Muñoz

Pendent

Carles Donat (Ontinyent-Valencia, 1976) és doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014), amb una tesi sobre les necessitats d’habitatge en la regió metropolitana de Barcelona durant el periode del boom immobiliari 1996-2007. Està especialitzat en estudis d’habitatge, segregació residencial i ordenació del territori.

És professor associat del Departament de Geografia de la UAB des del curs 2001-2002 i investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona des de l’any 2003, on ha estat cap de les àrees de Territori i Habitatge. És membre del Grup d’investigació sobre estudis d’energia, territori i societat (GURB), reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 473). Des de l’any 2017 és cap de projectes de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

En els darrers anys ha publicat més d’una vintena d’articles en revistes acadèmiques, de difusió i capitols de llibres. Ha treballat en nombrosos projectes per a les administracions públiques i ha impartit docència en programes de master en divesos centres universitaris.

carles.donat@ohb.cat