Montserrat Pareja-Eastaway

Montserrat Pareja-Eastaway és Doctora en Economia Aplicada i professora del departament d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB). Co-directora de la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge UPC-UPF-UB-UAB (CBEH). Vice-presidenta de la European Network for Housing Research i directora del Màster Universitari de Gestió Cultural de la UB.
S’ha especialitzat en l’anàlisi de l’habitatge i les seves polítiques des d’una òptica multi-disciplinar i en els aspectes urbans de la cultura, la creativitat i la innovació.