Notícia

Noticia

News

Participamos en la jornada ‘Habitatge en el Baix Llobregat’

El Codirector del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), Carles Donat, participa en la jornada ‘Habitatge en el Baix Llobregat’ que organiza el Consell Comarcal de Baix Llobregat el 22 de enero.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats