Irene Escorihuela Blasco

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i graduada en Dret, amb Màster en Advocacia. Especialitzada en Drets Humans i sobretot en dret a l’habitatge, té experiència acadèmica i laboral a França i Amèrica Llatina, especialment a l’Equador i el Perú. Ha treballat en projectes internacionals i cooperació a la Universitat de Barcelona.

Des del 2015 és Directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), on coordina projectes d’investigació, incidència política, formació i litigi estratègic en l’àmbit dels drets econòmics, socials i culturals. Forma part del Consell Directiu de la xarxa internacional Red DESC- ESCRnet i és membre del Consell Assessor de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.