Qüestionari sobre l’afectació del Covid-19 en el sector de l’habitatge

05.05.2020

Des de l’O-HB hem elaborat un qüestionari que vol donar resposta a com l’habitabilitat i el sector de l’habitatge es veuen afectats pel confinament i la crisis del Covid-19. El qüestionari, actiu fins el 8 de juny, preguntava aspectes com les condicions d’habitabilitat durant l’estat de confinament, les deficiències dels habitatges o les dificultats per fer front al pagament dels habitatges, entre d’altres. Els resultats de l’enquesta es faran públics en les properes setmanes. L’enquesta, ‘Habitant en confinament’, s’ha realitzat en col·laboració amb l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi […]

Impacte del confinament per Covid19 en el mercat de lloguer de Catalunya

18.05.20

  Consultar la càpsula   Nota de premsa de l'Incasòl

Anàlisis en profunditat de les dades sobre fiances de lloguer dipositades a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) al llarg dels mesos de març i abril de 2020, en plena afectació del Covid19 en el nostre dia a dia. Aquestes dades mostren l’intens alentiment d’operacions que s’ha produït en el mercat de lloguer a Catalunya, respecte al mateix període del 2019. En el document també es fa una introducció a la variació dels preus de lloguer.

 
 
 

Notícies

Projectes

L'habitatge a la metròpolis de Barcelona

2018
Descarrega el document

Aquest és el segon informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2018. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors de l’informe anterior i en la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el total de l’àrea metropolitana de Barcelona, la resta de la demarcació i el total de la demarcació.

Visualitzador de dades

Accedeix al
visualitzador de dades

Contacte

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques a encarar en aquesta matèria en l’àmbit metropolità de Barcelona.
info@ohb.cat
93 002 32 55