Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer durant la COVID-19 (fins juliol de 2020)

04.11.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la Nota de premsa

Anàlisi en profunditat del lloguer de gener a juliol de 2020, amb especial atenció als mesos de confinament i post confinament. El laboratori analitza dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa a Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana. Aquesta nova línia de recerca s’analitzarà de forma periòdica.

Primers resultats de l’enquesta ‘Habitant en confinament’: negociació de les hipoteques i els lloguers

31.07.2020

  Consultar el laboratori   Consultar la Nota de premsa

Primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB al mes de maig. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…). Les condicions d’habitabilitat es tractaran en una futura entrega de resultats.

 
 
 

Notícies

Projectes

L'habitatge a la metròpolis de Barcelona

2018
Descarrega el document

Aquest és el segon informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2018. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors de l’informe anterior i en la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el total de l’àrea metropolitana de Barcelona, la resta de la demarcació i el total de la demarcació.

Visualitzador de dades

Accedeix al
visualitzador de dades

Contacte

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques a encarar en aquesta matèria en l’àmbit metropolità de Barcelona.
info@ohb.cat
93 002 32 55