Notícies

Projectes

L'habitatge a la metròpolis de Barcelona

2018
Descarrega el document

Aquest és el segon informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2018. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors de l’informe anterior i en la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el total de l’àrea metropolitana de Barcelona, la resta de la demarcació i el total de la demarcació.

Visualitzador de dades

Accedeix al
visualitzador de dades

Contacte

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques a encarar en aquesta matèria en l’àmbit metropolità de Barcelona.
info@ohb.cat
93 002 32 55