Política de privacitat

Política de privacitat

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona realitza tractaments de dades personals per al desenvolupament dels seus serveis, projectes i activitats, especialment d’assistents a jornades, esdeveniments i trobades que organitza l’O-HB, d’experts del sector de l’habitatge, participants en enquestes, de proveïdors, de persones vinculades amb els seus projectes i activitats i de relacions i contactes comercials, corporatius o institucionals.

 

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals que gestiona, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.
Així mateix, l’O-HB ha adoptat les mesures de seguretat apropiades per a la protecció de les dades personals de les persones interessades.

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte sobre protecció de dades.

 

Responsable del tractament. INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA – NIF. P0800013E – Adreça postal. Campus de Bellaterra, Plaza del Coneixement, edifici MRA, planta 2, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Telèfon: 935868880
correu electrònic: info@institutmetropoli.cat


Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades – NIF: 33900616L – Adreça postal: Carrer de las Casas Sert, 40, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Telèfon: 687907536 -Correu electrònic: juancarlos.migoya@uab.cat

 

Tota la informació que fa referència a la finalitat dels tractaments, les seves bases jurídiques, els destinataris de les dades, la conservació de les dades, l’exercici de drets i les transferències internacionals consten en la POLÍTICA DE PRIVACITAT de l’IERMB o en el seu Registre d’Activitats de tractament https://www.institutmetropoli.cat/es/politica-de-privacidad/