Projectes

Darrers
Projectes

2024

Laboratori que analitza les característiques de la demanda efectiva d’habitatge, és a dir, les persones o llars que estan cercant...

2024

Laboratori que analitza el lloguer durant el tercer trimestre de 2023, mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia...

2023

Quarta edició del laboratori d’Estructura de la propietat, que ofereix dades de 2023 i, a diferència d’informes precedents, se centra...

2023

Laboratori que analitza el lloguer durant el segon trimestre de 2023, mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia...

Tots els
projectes