Projectes

Darrers
Projectes

2024

Aquest laboratori té per objectiu millorar el coneixement del mercat de lloguer a partir de la informació disponible en el...

2024

Amb l’objectiu de conèixer la realitat (o realitats) dels habitatges socials, el laboratori ‘Mapa de gestors d’habitatge social de la...

2024

Laboratori que analitza el lloguer durant el quart trimestre de 2023, mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia...

2023

Laboratori que fa una primera aproximació al lloguer d’immobles de temporada a la ciutat de Barcelona. Per una banda, analitza...

Tots els
projectes