Josep Ferrer i Riba

Josep Ferrer i Riba és doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1989) i catedràtic de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigador visitant a les universitats de Göttingen (1986-87), Yale (1993-94), Bolonya (1999), Lovaina (2003) i Cambridge (2018). És coordinador del Grup de recerca consolidat en Dret patrimonial, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya, i codirector per la UPF de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge. Dirigeix actualment la Comissió de Codificació de Catalunya.