JAModenes

Juan Antonio Módenes

Juan A. Módenes és doctor en Geografia, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics. Imparteix docència de demografia general i residencial.

Ha desenvolupat la seva recerca sobre Demografia Urbana i Regional, específicament sobre la mobilitat residencial, la vinculació de la població i l’habitatge i les previsions de demanda residencial. Ha dirigit o dirigeix diverses tesis doctorals en el Programa de Doctorat en Demografia (CED-UAB) sobre anàlisi de la residencia secundària, mobilitat de la població, projeccions de població, envelliment i habitatge, migracions internes, estructures residencials i àrees metropolitanes.

Els seus interessos actuals se centren en l’anàlisi dels factors dinàmics demogràfics que influeixen en l’evolució de la demanda residencial de primer habitatge.