Pilar Garcia Almirall

Pilar Garcia Almirall

Catedràtica a l’ETSAB i Directora del departament de Tecnologia de l’Arquitectura UPC i del VIMAC Lab, Grup Consolidat de Recerca QURBIS, i CPSV. Experta en ‘real estate’, ha liderat la recerca innovadora en l’avaluació dels espais arquitectònics, urbans i mediambientals, l’habitatge i la millora dels barris, en base a principis de la geografia, l’economia i la sociologia urbana. Pionera en la incorporació de tecnologies informàtiques com els SIG en l’estudi, avaluació i gestió de la ciutat.

Dirigeix una línia de recerca competitiva en Immigració, habitatge i ciutat, l’estudi de les condicions habitacionals i urbanístiques de l’habitatge, i les problemàtiques associades a la vulnerabilitat. Ha dirigit Projectes internacionals, un amb Joint Research Centre (Ispra Itàlia), sobre l’impacte social de les tecnologies IDE / SIG i 3 de cooperació en TIG (IDE / SIG).

Ha dirigit un projecte d’envergadura com l’Aixecament científic de la Façana del Naixement de la Basílica de la Sagrada Família, entre molts d’altres contractes de R+D d’especial rellevància. Membre de societats científiques internacionals i revisora de publicacions, ha dirigit 9 Tesis Doctorals Llegides. Té 5 sexennis reconeguts per AQU.