Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2022

Laboratori que ofereix informació exhaustiva sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges de la ciutat, la seva caracterització socioeconòmica...

2021

‘Estratègies i potencial de rehabilitació’ és un estudi sobre la situació actual i les tendències de la ciutat de Barcelona...