Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2024

Amb l’objectiu de conèixer la realitat (o realitats) dels habitatges socials, el laboratori ‘Mapa de gestors d’habitatge social de la...

2024

Segona edició del laboratori d’estructura de la propietat a la demarcació de Barcelona, que té per objectiu aportar informació periòdica...

2023

Quarta edició del laboratori d’Estructura de la propietat, que ofereix dades de 2023 i, a diferència d’informes precedents, se centra...

2023

Sisè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de la situació del sector de l’habitatge...

No hi ha resultats per aquesta cerca