Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2023

Quarta edició del laboratori d’Estructura de la propietat, que ofereix dades de 2023 i, a diferència d’informes precedents, se centra...

2023

Sisè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de la situació del sector de l’habitatge...

No hi ha resultats per aquesta cerca