Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2022

Darrera versió del Laboratori sobre la regulació del lloguer d’habitatges a Berlín i París. En aquesta es fa un repàs...

2023

Informe final d’aquest laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona...

2022

Laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020,...

2022

Laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020,...

2022

L’estudi ‘State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona’, publicat en col·laboració amb l’Observatori DESC, descriu la situació de Catalunya en...

2020

Comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la...

No hi ha resultats per aquesta cerca