Notícia

Noticia

News

Analitzem l’accés a l’habitatge a la metròpoli de Barcelona a les Jornades de la Universitat Jean Jaurès de Toulouse

El Codirector de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), Carles Donat, ha analitzat l’accessibilitat a l’habitatge a la metròpoli de Barcelona, a partir del darrer informe anual de l’O-HB.
Donat ha presentat la ponència ‘La crisi d’accessibilitat a l’habitatge en les àrees urbanes espanyoles. El cas de la metròpoli de Barcelona’, a les IV Jornades de Geografia Francoespanyoles que organitza la Universitat Jean Jaurès de Toulouse.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats