Publicacions per al debat

Secció en la qual donem cabuda als treballs d’experts del sector de l’habitatge arreu, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el debat. Si vols que incorporem els teus treballs en aquest apartat, envia’ls a: info@ohb.cat i ens posarem en contacte amb tu.

L’impacte de la Ley 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona

2023

  Consulteu el document

L’investigador Max Gigling realitza una anàlisi de l’impacte de la Ley 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona. Per a fer-la se centra a analitzar quatre de les possibles conseqüències de la llei: l’evolució del preu del lloguer; l’evolució dels lloguers elevats (més d’un 20% per sobre del preu mitjà dels tres anys anteriors); i la dels lloguers econòmics (més d’un 20% per sota del preu mitjà dels 3 anys anteriors); i els habitatges sense llogar sis mesos després de finalitzar l’últim contracte.

El debat sobre els habitatges buits

2022

  Consulteu el document

Resum dels principals resultats de dos articles escrits per Mariona Segú. Per una banda, l’article ‘The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from France’, publicat el 2020 en el ‘Journal of Public Economics’, on analitza l’impacte de la taxa sobre els habitatges buits implementada a França des del 1999. I, per altra, l’article ‘Sobre els pisos buits’, publicat el 2022 al portal web ‘5 Cèntims’ de la Societat Catalana d’Economia, on introdueix elements de reflexió i debat que es poden traslladar a escala espanyola.

Efectivitat i impacte en l’oferta del control de lloguers a Catalunya

2022

  Consulteu el document

Resum dels principals resultats del treball de recerca ‘Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies’, elaborat pels economistes Jordi Jofre, Rodrigo Martínez i Mariona Segú, i publicat el febrer del 2022 a l’Institut d’Economia de Barcelona. El treball avalua l’efecte de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, aprovada pel Parlament de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge des de dos aspectes: l’evolució dels preus i el volum d’habitatges de lloguer en oferta.