Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Primer trimestre del 2023. Annex

2023