Sistema d'indicadors de l'O-HB

El Sistema d’indicadors de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) és una plataforma integral d'indicadors vinculats a l'àmbit de l'habitatge. Aquest sistema s'estructura a través de 5 capítols temàtics (persones i llars, parc d'habitatges, construcció i rehabilitació, el mercat de l'habitatge i problemes d'accés i permanència) i ofereix, principalment, dades pròpies de l'Observatori (indicadors desenvolupats en els seus projectes). Així, a través d'aquesta plataforma, es posa a disposició de l'usuari la consulta i/o descàrrega de tota aquella informació generada.
Nombre
Capítulo
Periodicidad
Ámbito territorial
Ámbito temporal
Consulta
Descarga
Percentatge d’edificis residencials amb qualificació energètica E o inferior
Anual
Barcelona
2008-2022