Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat físic i potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona

Laboratori que ofereix informació exhaustiva sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges de la ciutat, la seva caracterització socioeconòmica i el seu potencial de millora amb rehabilitacions energètiques basades en estratègies passives (actuacions en l’envolupant) i actives (climatització i producció d’energia). L’objectiu de l’estudi ha estat construir una extensa base de dades geolocalitzades amb tota la informació disponible sobre el parc d’habitatges i el seu potencial de millora, i examinar la viabilitat d’optar a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation EU.

Estratègies i potencial de rehabilitació. La rehabilitació i el model urbà. Context europeu

‘Estratègies i potencial de rehabilitació’ és un estudi sobre la situació actual i les tendències de la ciutat de Barcelona en quant a rehabilitació d’habitatges i edificis. En aquesta primera entrega, ‘Context europeu’, es presenta un breu marc conceptual a escala internacional (principalment europea) per a donar context i situar el present document dins del debat urbà europeu actual i s’inclou un breu estudi de casos que combinen rehabilitació i generació d’habitatge nou a Europa.