Debat

Debate

Efectivitat i impacte en l’oferta del control de lloguers a Catalunya

2022

Descripció

Descripción

Description

Resum dels principals resultats del treball de recerca ‘Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies’, elaborat pels economistes Jordi Jofre, Rodrigo Martínez i Mariona Segú, i publicat el febrer del 2022 a l’Institut d’Economia de Barcelona. El treball avalua l’efecte de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, aprovada pel Parlament de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge des de dos aspectes: l’evolució dels preus i el volum d’habitatges de lloguer en oferta.