Debat

Debate

El debat sobre els habitatges buits

2022

Descripció

Descripción

Description

Resum dels principals resultats de dos articles escrits per Mariona Segú. Per una banda, l’article ‘The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from France’, publicat el 2020 en el ‘Journal of Public Economics’, on analitza l’impacte de la taxa sobre els habitatges buits implementada a França des del 1999. I, per altra, l’article ‘Sobre els pisos buits’, publicat el 2022 al portal web ‘5 Cèntims’ de la Societat Catalana d’Economia, on introdueix elements de reflexió i debat que es poden traslladar a escala espanyola.