Debat

Debate

Els grans tenidors d’habitatge segons la nova Ley estatal

2023

Descripció

Descripción

Description

La nova Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, d’àmbit estatal, canvia la definició de Gran tenidor originàriament prevista en el projecte de llei, establint dos supòsits: un d’àmbit general (amb més de 10 habitatges) i un altre, d’aplicació en zones declarades tensionades (amb 5 o més habitatges). Aquesta definició suposa un canvi respecte l’anterior definició estatal feta pel Reial Decret Llei 11/2020, el qual va establir el llindar de més de 10 habitatges en lloguer.

Les anàlisis fetes i publicades fins avui per l’Observatori Metropolitàn de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) partien de la definició originària de Gran Tenidor, de més de 10 habitatges.
Una actualització de l’anàlisi de la base de dades dels contractes de lloguer que tenen dipositada fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), ens permet observar les diferències que suposa comptar els Grans Tenidors d’una o altra manera.