Debat

Debate

L’impacte de la Ley 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona

2023

Descripció

Descripción

Description

L’investigador Max Gigling realitza una anàlisi de l’impacte de la Ley 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona. Per a fer-la se centra a analitzar quatre de les possibles conseqüències de la llei: l’evolució del preu del lloguer; l’evolució dels lloguers elevats (més d’un 20% per sobre del preu mitjà dels tres anys anteriors); i la dels lloguers econòmics (més d’un 20% per sota del preu mitjà dels 3 anys anteriors); i els habitatges sense llogar sis mesos després de finalitzar l’últim contracte.