El debat sobre els habitatges buits

Empty flats

Resum dels principals resultats de dos articles escrits per Mariona Segú. Per una banda, l’article ‘The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from France’, publicat el 2020 en el ‘Journal of Public Economics’, on analitza l’impacte de la taxa sobre els habitatges buits implementada a França des del 1999. I, per altra, l’article ‘Sobre els pisos buits’, publicat el 2022 al portal web ‘5 Cèntims’ de la Societat Catalana d’Economia, on introdueix elements de reflexió i debat que es poden traslladar a escala espanyola.