Notícia

Noticia

News

El potencial de rehabilitació energètica de Barcelona, al congrés de l’ENHR

En el marc del congrés Barcelona ENHR 2022, l’equip de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) ha presentat els resultats del seu laboratori sobre l’estat físic i el potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona.

La presentació de la ponència, titulada ‘Potencial de renovació d’edificis residencials a la ciutat de Barcelona en relació amb els fons Next Generation’, ha estat a càrrec dels arquitectes Alba Alsina, Aleix Arcarons i Mireia Sender; i s’ha realitzat dins d’un workshop dedicat a l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental de l’habitatge.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats