Sistema
d'indicadors

El Sistema d’indicadors de l’O-HB és una plataforma integral d’indicadors vinculats a l’àmbit de l’habitatge. Aquest sistema s’estructura a través de 5 capítols temàtics i ofereix, principalment, dades pròpies -indicadors- de l’O-HB, desenvolupats en els seus projectes. Així, a través d’aquesta plataforma, es posa a disposició de l’usuari la consulta i/o descàrrega de tota aquella informació generada des de l’inici.

Tots els
indicadors

Capítol

Periodicitat

àmbit territorial

àmbit temporal

consulta/ descarrega

Percentatge d’habitatges de persones jurídiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Barcelona (barri, districte, municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega:

Percentatge d’habitatges de persones físiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Barcelona (barri, districte, municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega:

Percentatge d’habitatges d’administracions públiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Barcelona (barri, districte, municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega:

Percentatge d’habitatges de lloguer de persones jurídiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega:

Percentatge d’habitatges de lloguer de persones físiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega:

Percentatge d’habitatges de lloguer d’administracions públiques

Capítol:

2

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

Demarcació (conjunt) i Barcelona (municipi)

Àmbit temporal:

2021
Consulta/ Descarrega: