Sistema
d'indicadors

El Sistema d’indicadors de l’O-HB és una plataforma integral d’indicadors vinculats a l’àmbit de l’habitatge. Aquest sistema s’estructura a través de 5 capítols temàtics i ofereix, principalment, dades pròpies -indicadors- de l’O-HB, desenvolupats en els seus projectes. Així, a través d’aquesta plataforma, es posa a disposició de l’usuari la consulta i/o descàrrega de tota aquella informació generada des de l’inici.

Tots els
indicadors

Capítol

Periodicitat

àmbit territorial

àmbit temporal

consulta/ descarrega

Esforç d’accés a un habitatge de lloguer (25.000 €/anuals)

Capítol:

5

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

AMB (municipis) i Barcelona (districtes)

Àmbit temporal:

2020-2022
Consulta/ Descarrega:

Esforç d’accés a un habitatge de lloguer (35.000 €/anuals)

Capítol:

5

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

AMB (municipis) i Barcelona (districtes)

Àmbit temporal:

2020-2022
Consulta/ Descarrega:

Taxa de sobrecàrrega de les despeses d’habitatge

Capítol:

5

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

AMB (conjunt) i Barcelona (municipi)

Àmbit temporal:

2016/2017-2018/2019
Consulta/ Descarrega:

Taxa de sobrecàrrega de les despeses d’habitatge (llars en lloguer)

Capítol:

5

Periodicitat:

Anual

Àmbit territorial:

AMB (conjunt) i Barcelona (municipi)

Àmbit temporal:

2016/2017-2018/2019
Consulta/ Descarrega: