Notícia

Noticia

News

L’O-HB participa a la jornada ‘Infància i adolescència a Barcelona’

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) ha participat en la jornada ‘Infància i adolescència a Barcelona’, coorganitzada per l’Institut Infància i Adolescència i l’Institut Metròpoli, que s’ha dut a terme el 13 de juny de 2023.

Carles Donat, cap de projectes de l’O-HB, ha exposat dades quantitatives sobre la crisi d’accessibilitat a l’habitatge a Barcelona i les seves conseqüències socials. Donat ha destacat la crisi d’accessibilitat a l’habitatge deguda, sobretot, al fet que el preu de l’habitatge s’allunya de les possibilitats reals de les llars. I, d’altra banda, també ha destacat el reduït parc d’habitatge social de lloguer amb què compta la metròpoli de Barcelona.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats