Notícia

Noticia

News

Trobada de l’EUROCITIES Housing Working Group

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona hem participat en el Housing Working Group organitzat per l’Eurocities, la xarxa de més de 200 ciutats de 38 països que estudia i analitza com millorar la qualitat de vida de les persones.

En el marc d’aquest grup d’estudi sobre l’habitatge, hem explicat com es va crear, quins són els seus objectius, el perfil dels seus treballadors i, sobretot, els principals indicadors que treballa i com els estudia.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats