Notícia

Noticia

News

Presentem a BBConstrumat el laboratori: Oferta i demanda de lloguers

L’O-HB ha llançat, en el marc de la fira BBConstrumat, el laboratori ‘L’Oferta i la demanda de lloguers a l’àrea metropolitana de Barcelona 2018’. Aquest és el primer laboratori de l’O-HB que analitza com evoluciona l’oferta i la demanda d’habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Per a portar a terme aquest laboratori s’ha firmat un acord de col·laboració amb el portal immobiliari Habitaclia, mitjançant el qual s’han analitzat les dades d’oferta que es publiquen en aquest portal i les consultes que realitzen els seus usuaris, com una via de col·laboració publicoprivada pel coneixement de la dinàmica del mercat del lloguer en l’àmbit metropolità de Barcelona.

El laboratori es complementa amb el contrast entre els preus d’oferta i demanda, determinats a partir del portal immobiliari, i els dels contractes de lloguer registrats a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

Aquest laboratori es farà públic periòdicament.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats