Notícia

Noticia

News

Participem al Grup de Treball de la regulació de preus del lloguer a Barcelona

Des de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona hem participat a la primera sessió del Grup de Treball de Regulació del Lloguer de Barcelona creat per l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, òrgan que té per objectiu l’avaluació i seguiment del desplegament de la Llei estatal d’Habitatge i la declaració de Barcelona com a zona de mercat tensionat.

Hem presentat el laboratori ‘Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023’. Document que recull els principals indicadors que avaluen l’evolució del parc del loguer en aquest periode. Informació que permet, als membres del grup de treball, fer un anàlisi més profund de la situació i fer propostes de regulació.

El grup de treball va ser creat per un acord ampli de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge del passat mes de març amb els vots a favor del Govern municipal (PSC), el grup proposant (BComú), JxCat – Trias x BCN i ERC. El principal objectiu del Grup de Treball és disposar del màxim detall de l’evolució del mercat i el parc de lloguer de la ciutat amb el context de la regulació de preus, per poder estudiar i avaluar el desplegament de la mesura. En aquest sentit, el Grup de Treball elaborarà i debatrà un informe semestral que inclourà l’evolució del nombre de nous contractes signats i l’evolució del preu del lloguer.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats