Notícia

Noticia

News

Presentem l’O-HB al 2nd Expert Group Meeting at UN-Habitat Brussels

La directora de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), Anna Vergés, i l’arquitecte i tècnica de l’Observatori, Alba Alsina, han presentat l’entitat en el marc de la jornada d’UN-Habitat Brussels.

Ambdues han participat en el 2nd Expert Group Meeting on Indicators under SDG monitoring, on han explicat els origens de l’O-HB, com funciona, com treballa, quins projectes està realitzant en l’actualitat, quins indicadors estudia i, finalment, com ho comunica a les administracions i al públic en general.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats