Projecte

Proyecto

Project

La vulnerabilitat residencial amb perspectiva de gènere

2023

Descripció

Descripción

Description

Primera aproximació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona a la situació de l’habitatge i la vulnerabilitat residencial des d’una perspectiva de gènere. Realitzada a partir de dos laboratoris.

Per una banda, ‘Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d’una perspectiva de gènere. Estat de la qüestió’, un laboratori que se centra en el paper que el gènere juga a l’hora d’accedir i mantenir un habitatge.

Per l’altra banda, ‘La vulnerabilitat residencial amb perspectiva de gènere. Una primera aproximació a partir de l’Enquesta Metropolitana de Condicions de Vida 2016-2021’; amb un enfocament quantitatiu amb la finalitat de descriure una sèrie de variables prèviament seleccionades.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades