Projecte

Proyecto

Project

L’oferta de lloguer de temporada a Barcelona. Informe preliminar

2023

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que fa una primera aproximació al lloguer d’immobles de temporada a la ciutat de Barcelona. Per una banda, analitza el volum d’oferta de lloguer; seguit del preu de l’oferta i, finalment, les característiques dels habitatges que es lloguen per temporada.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades