Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2024

Laboratori que analitza les característiques de la demanda efectiva d’habitatge, és a dir, les persones o llars que estan cercant...

2022

Laboratori que analitza els resultats d’una enquesta realitzada a persones que busquen activament un habitatge principal a Catalunya i consulten...

2021

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB el mes de maig de 2020. Mostra...

No hi ha resultats per aquesta cerca