Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2024

Amb l’objectiu de conèixer la realitat (o realitats) dels habitatges socials, el laboratori ‘Mapa de gestors d’habitatge social de la...

2024

Primera aproximació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona a la situació de l’habitatge i la vulnerabilitat residencial des d’una...

2024

Laboratori que analitza les característiques de la demanda efectiva d’habitatge, és a dir, les persones o llars que estan cercant...

No hi ha resultats per aquesta cerca