Notícia

Noticia

News

Participem a la Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats

Celebrada el 12 de desembre al Parlament de Catalunya

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) ha participat a la Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats a requeriment del Parlament de Catalunya.

La intervenció l’ha realitzada Carles Donat, Codirector de l’O-HB, qui va centrar-se en explicar les principals dades del parc d’HPO i l’estructura i concentració de la propietat del parc d’habitatge de lloguer, tant a Barcelona com a la demarcació. I en el cas de l’HPO també va explicar dades de Catalunya.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats