Notícia

Noticia

News

Presentem el laboratori ‘Enquesta de demanda. Segon semestre de 2023’ en la nostra jornada de demanda d’habitatge

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ha presentat el laboratori ‘Enquesta de demanda. Segon semestre de 2023’ on analitzem les característiques de la demanda efectiva d’habitatge a Catalunya. Aquest és el primer laboratori que presentem sobre la demanda a Catalunya.

El treball, presentat en el marc de la jornada ‘Demanda i necessitats residencials: els reptes d’avui per accedir a un habitatge digne’, recull el volum actual de persones o llars que busquen habitatge, quines característiques tenen (edat, gènere, …). I aprofundeix en les necessitats i problemes de la demanda.

El laboratori és el resultat de dues enquestes, per una banda les dades sobre el volum i el perfil demogràfic de la demanda s’han extret de l’enquesta Òmnibus de GESOP i són representatives dels diferents àmbits territorials; mentre que la resta d’informació prové d’un panell d’individus no necessàriament representatiu gestionat per una empresa externa.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats